Voor trainingen, cursussen, scholen en bedrijven

Algemeen

 • Dare to Move is een praktijk voor dans en beweging onder leiding van Marije Toussaint.
 • Dare to Move draagt zorg voor informatie over aanbod, tarieven, procedures en activiteiten via de website.
 • (Ouders en verzorgers van) deelnemers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de informatie omtrent de praktijk en de lessen.
 • Wijzigingen in contact-/adresgegevens graag tijdig doorgeven aan de praktijk.

Trainingen en lessen

 • Bij verhindering graag voor de les afmelden per sms/app/email (06-14980515 info@daretomove.nl)
 • Bij verhindering van de deelnemer komt de gemiste les in principe te vervallen. Een gemiste les kan na overleg met de trainer/docent en als het rooster het toelaat, worden ingehaald tijdens een les op een andere dag/tijdstip. Een gemiste les komt niet in aanmerking voor restitutie van lesgeld.
 • Bij verhindering van de trainer/docent wordt geprobeerd om vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, komt de training/les te vervallen en zullen (ouders/verzorgers van) deelnemers worden ingelicht. Een uitgevallen training/les wordt naar een andere dag/tijdstip verplaatst. Een uitgevallen training/les komt niet in aanmerking voor restitutie van lesgeld.
 • Bij verhindering voor alle individuele afspraken voor training/begeleiding dient men minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet of te laat afzeggen wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 • Lestijden en locaties worden voorafgaand aan het seizoen bekendgemaakt. Dare to Move behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen lestijden/locaties tijdens het seizoen te wijzigen.
 • Ouders worden verzocht tijdens de training buiten de trainingsruimte te verblijven.

 

Inschrijving en Opzegging

 • Dare to Move behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren.
 • Inschrijving komt tot stand door het aanmeldings- inschrijvingsformulier volledig ingevuld en getekend in te leveren bij Marije Toussaint.
 • Inschrijving van de cursussen is tot wederopzegging met een opzegtermijn van een kalendermaand. Dit geldt ook voor opzeggingen gedurende de zomerstop.
 • Opzeggen van de cursussen dient altijd schriftelijk (per email) te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Ontvangst van opzegging en de uitschrijfdatum worden bevestigd door Dare to Move.
 • Teveel betaald lesgeld wordt gerestitueerd.

 Lesgeld cursussen

 • Betaling van lesgeld is verschuldigd over de periode vanaf de datum van inschrijving tot de datum van uitschrijving bij Dare to Move.
 • Tarieven worden voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt. Dare to Move behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen tijdens het seizoen.
 • Het lesgeld wordt vanaf de eerste lesdatum na de proefles berekend.
 • Bij betalingsachterstand ontvangt men bericht van Dare to Move en dient men per ommegaande voor de betaling zorg te dragen. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de les ontzegd worden. Dit geeft geen ontheffing van betalingsverplichting.

 Materialen

 • In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de therapeute, veroorzaakt door de deelnemer, zal de trainer de kosten hiervan verhalen op de deelnemer.

Aansprakelijkheid

 • Dare to Move is niet aansprakelijk voor blessures en ongevallen in de trainingen/lessen of tijdens aanwezigheid in het gebouw, noch voor enig neveneffect. Laat kostbaarheden niet achter in de garderobe maar neem ze mee de zaal in, Dare to Move is niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van goederen. Deelname aan activiteiten van Dare to Move is vrijwillig en voor eigen verantwoording en risico.

Aanbod voor Bedrijven en Scholen, Betaling en Annuleringsregeling

 • Het aanbod van Dare to Move voor bedrijven, organisaties en scholen is altijd een op maat ontworpen pakket van lessen/trainingen/activiteiten/coaching sessies.
 • De prijs van maatpakketten wordt per offerte afgesproken.
 • Betaling van maatpakketten dient te geschieden in 2 termijnen. De eerste termijn (30% van het totaalbedrag) wordt als aanbetaling gefactureerd bij akkoord van de offerte. De tweede termijn (70% van het afgesproken bedrag) wordt direct na levering gefactureerd.
 • Betalingstermijn is 14 dagen.
 • Bij annulering geldt de volgende annuleringsregeling:
  • Annulering > 2 weken voor aanvang      De aanbetaling van 30% is verschuldigd.
  • Annulering < 2 weken voor aanvang      Naast de aanbetaling zijn ook alle gemaakte kosten voor locatiehuur en voorbereidingen verschuldigd.
  • Annulering < 1 week voor aanvang        100% van de geoffreerde kosten zijn verschuldigd.

 

Privacy

 • Dare to Move verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
 • Dare to Move neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Dare to Move bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • Dare to Move verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.