Groepstrainingen

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 kinderen) starten we een groepstraining. Deze wordt bij voorkeur op de school van het kind gegeven, samen met meer kinderen uit dezelfde klas of van dezelfde school. Hiermee kan datgene wat tijdens de training wordt geoefend ook gemakkelijker samen met anderen in de praktijk geoefend en ingezet worden. De training wordt daarom altijd in overleg met de school en de ouders van alle kinderen gestart.

We werken in groepjes van 6 tot maximaal 12 kinderen zodat elk kind de aandacht en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Tijdens de training worden danstherapeutische observatietechnieken en interventies ingezet om de deelnemers te stimuleren zich optimaal te ontwikkelen.

De training bestaat uit een start- en eindgesprek met ouder(s) en kind en acht groepslessen van 45 minuten tot max een uur. De kosten zijn €250,-.
Voor de trainingen in de gemeente Heumen, Groesbeek, Nijmegen, Cuijk en Wijchen worden er geen reiskosten berekend. Voor de trainingen buiten deze gemeentes wordt een reiskostenvergoeding bovenop de vaste prijs gerekend. Dit gebeurd in overleg.

Het start- en eindgesprek wordt apart van de training ingepland en duurt ongeveer een half uur. In deze gesprekken vindt de eerste kennismaking plaats, wordt bekeken wat het kind met de training wil bereiken en of dit ook gelukt is. We sluiten af met een korte evaluatie van de training waarin de bevindingen van zowel het kind als de ouders kunnen worden gedeeld.

We werken bij voorkeur met leeftijdsgroepen die niet te ver uit elkaar zitten.

Brugklastraining

Deze training is speciaal voor leerlingen die naar de brugklas gaan of er net in zitten. Het wordt bij voorkeur na de carnavalsvakantie of een paar weken na de zomervakantie aangeboden.
Bij deze training wordt er specifiek gewerkt aan lichaamshouding, versterken van je zelfvertrouwen, omgaan met groepsdruk en aangeven van je grenzen.

7-10 en 9-12

In deze groepen ligt het accent op samen leren werken en samen leren spelen.
Hoe stap je op een ander kind af? Hoe zorg je ervoor dat je mee mag spelen of door een ander kind gevraagd wordt om af te spreken? Wat zeg en doe je als er iets gebeurt dat jij niet leuk vindt?
In deze training gaan we daarmee aan de slag.

12-15 en 15-18

In deze groepen ligt het accent meer op het ontwikkelen van een eigen identiteit binnen de groep.
Hoe identificeer je je met anderen? Wat zijn je grenzen en hoe geef je die goed aan? Hoe ga je om met groepsdruk? Durf je jezelf te zijn? Sta je sterk genoeg om je uit te spreken als je ergens anders over denkt?
In deze training gaan we daarmee aan de slag.

Wil jij je (kind) opgeven voor een training? Neem dan contact met ons op: 0614980515, info@daretomove.nl