Groepstrainingen

We werken in groepjes van 6 tot maximaal 12 kinderen zodat elk kind de aandacht en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Tijdens de training worden danstherapeutische observatietechnieken en interventies ingezet om de deelnemers te stimuleren zich optimaal te ontwikkelen. De training bestaat uit een start- en eindgesprek met ouder(s) en kind en acht groepslessen van een uur. De kosten zijn €250,-.

Het start- en eindgesprek wordt apart van de training ingepland en duurt ongeveer een half uur. In deze gesprekken vindt de eerste kennismaking plaats, wordt bekeken wat het kind met de training wil bereiken en of dit ook gelukt is. We sluiten af met een korte evaluatie van de training waarin de bevindingen van zowel het kind als de ouders kunnen worden gedeeld.

Er starten regelmatig nieuwe groepen. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

We werken met de volgende leeftijdsgroepen:

7-10 en 9-12

In deze groepen ligt het accent op samen leren werken en samen leren spelen.
Hoe stap je op een ander kind af? Hoe zorg je ervoor dat je mee mag spelen of door een ander kind gevraagd wordt om af te spreken? Wat zeg en doe je als er iets gebeurt dat jij niet leuk vindt?
In deze training gaan we daarmee aan de slag.

12-15 en 15-18

In deze groepen ligt het accent meer op het ontwikkelen van een eigen identiteit binnen de groep.
Hoe identificeer je je met anderen? Wat zijn je grenzen en hoe geef je die goed aan? Hoe ga je om met groepsdruk? Durf je jezelf te zijn? Sta je sterk genoeg om je uit te spreken als je ergens anders over denkt?
In deze training gaan we daarmee aan de slag.

Wil jij je (kind) opgeven voor een training? Neem dan contact met ons op: 0614980515, info@daretomove.nl