Wat is danstherapie

Bij deze therapie leer je via het lichaam en je bewegingen, het doen en de ervaring. We werken met bewegingen waar jij je het prettigst bij voelt en die jou helpen om tot veranderingen te komen. Dit maakt dat deze vorm van therapie voor iedereen geschikt is.
Ervaringen en emoties, zowel positief als negatief, komen tot uitdrukking in de manier waarop je beweegt en hoe je met je lichaam omgaat. Door dit goed te observeren krijgt de therapeut een beeld  van hoe je bijvoorbeeld met emoties en spanningen omgaat.

Gebeurtenissen en belevingen die je meemaakt worden in het lichaam opgeslagen en bepalen mede hoe jij je voelt. Wanneer dit positieve gebeurtenissen zijn, is dat geen probleem. Wanneer het om vervelende gebeurtenissen gaat dan heeft dat invloed op je stemming, je houding, je stem en je lichaam. Zeker als je te weinig mogelijkheden hebt om hiermee om te gaan. Denk maar eens aan de spanning die je voelt (optrekken schouders, spanning in buik, brok in je keer) als je ergens tegen opziet.
Omdat je altijd je lichaam bij je hebt is de transfer naar het dagelijkse leven eenvoudig. Dat wat je mee hebt gemaakt zie je in de therapie terug in je beweging. Nieuwe ervaringen neem je weer mee naar buiten het dagelijkse leven in.

Voor deze therapie hoef je geen dans- en bewegingservaring te hebben. Je gaat op zoek naar de manier van bewegen die je in je hebt en die bij je past. De oefeningen worden afgewisseld met gesprekken over wat je hebt gedaan en ervaren.  Zo wordt je je ook bewust van wat werkt voor jou.

Zie voor meer informatie: individuele therapie: jeugdvolwassenen
en Ouder – kind therapie